alapító okirat

Az egyesületekről szóló törvény (a SZK Hivatalos Közlönyének 51/2009 sz. és 99/2011–más törvények) 10. és 11. szakaszainak rendelkezései alapján, a Vajdasági Magyar Jogász Egylet, a 2016.03.29-én, Újvidéken megtartott alakuló közgyűlésén elfogadta a

VAJDASÁGI MAGYAR JOGÁSZ EGYLET
ALAPÍTÓ OKIRATÁT


A Vajdasági Magyar Jogász Еgylet alapítói:

1. Nyilas Mihály, Orom
2. Várady Tibor, Újvidék
3. Berényi Ernő, Zenta
4. Szűcs Magdolna, Újvidék
5. Letsch Endre, Újvidék
6. Miavecz Béla, Temerin
7. Dudás Attila, Szabadka
8. Nágel János, Palics
9. Szakállas Zsolt, Újvidék
10. Fejős István, Újvidék
11. Búcsú Árpád, Ada
12. Szilágyi Miklós, Óbecse

A Vajdasági Magyar Jogász Еgylet székhelye Újvidéken, a József Attila u. 16-18. szám alatt van.

Céljait az Egylet a jog területén valósítja meg, és a jogtudomány és a jogászság hagyományának Vajdaság AT területén történő megtartása és előmozdítása céljából alakul, különös tekintettel a magyar nemzeti kisebbség jogállására.

Az Egylet célkitűzései, különös figyelemmel a magyar nemzeti kisebbség törekvéseire:

• jogászok társadalmi szerveződés útján kifejtett cselekvése;
• a jogi gondolkodásmód előmozdítása;
• a jogi hagyományok ápolása;
• ajánlások megfogalmazása jogszabályok módosításának kezdeményezésére és jogszabályok véleményezése;
• a Szerb Köztársaság jogszabályainak tanulmányozása, különös tekintettel a kisebbségi jogokra;
• a kisebbségi jogokkal kapcsolatos jogszabályok összehasonlító elemzése;
• hazai és külföldi jogászok közti szakmai és tudományos kapcsolatok kiépítése;
• vajdasági magyar jogászértekezletek megszervezése;
• előadások, viták szervezése, kérdőívezés lebonyolítása, publikációk megjelentetése;
• publikációk közzététele;
• szakmai továbbképzések megszervezése;
• együttműködés hasonló tevékenységet folytató hazai és külföldi egyesületekkel;
• a magyar jogi terminológia fejlesztése a Szerb Köztársaság területén.

A Vajdasági Magyar Jogász Еgylet képviseletére Nyilas Mihályt hatalmazza fel.